top of page
©jensnordstrom_20A5375.jpg

Kunder och partners

Botildenborg använder mat och odling för att utveckla konkreta metoder och lösningar för ett hållbart samhälle. Utifrån vår erfarenhet skapar vi tjänster och utbildning för att sprida lösningar. Vi samarbetar och erbjuder tjänster både till myndigheter, företag och privatpersoner i Sverige och i hela Europa.

Stadsbruk

Stadsbruk är Botildenborg en metod för öka den lokala matproduktionen i staden. Stadsbruk innebär utbildningar och kurser för både markägare, kommuner och nya odlare för att lyckas skapa en grön stad. Läs mer om vår metod Stadsbruk.

u.stdbrk.webp
u.embassy.webp

Embassy of Sharing

Botildenborg är samarbetspartner för Granitor i utvecklingen av kvarteret Embassy of Sharing i Hyllie, Malmö, där Botildenborg skapar en ny typ av lösningar för att planera och bygga in odling och grönt entreprenörskap i nybyggnation.
Läs mer Embassy of Sharings.

Inkubator

Botildenborg utvecklar småskalig odling på flera platser i Europa och samarbetar med kommunerna i Bergen, Oslo, Trondheim, Doetinchim, Zürich, Göteborg, Malmö och Norrtälje. Vi utbildar både kommuner och odlare. I vår inkubator har över 70 företagare utbildats.

U.stadsbruk.webp
U.stadsbruk.webp

Riksbyggen

Botildenborg genomför odlingsaktiviteten Odla kompis på uppdrag av Riksbyggen i Genarp med mål att skapa integration för nyanlända som bor i Riksbyggens hus. Botildenborg utbildar även inom social odling och hur odling kan användas för bidra till gemenskap, trygghet och integration.

U.stadsbruk.webp

Food Malmö

Genom samarbete med Malmö stad har Botildenborg utvecklat en matinkubator för småskaliga mathantverkare. Företagarna får coachning och utbildning av Botildenborg.

Samarbete med Microsoft

Under 2021 lanserade Microsoft sin storsatsning Change X i Sverige. Totalt ska 800.000 kr delas ut till organisationer som bidrar till en bättre miljö. Genom Change X kan organisationer få utbildning och coachning av redan utvecklade hållbarhetsprojekt. Botildenborg bidrar med Odla kompis och Skolträdgården där Change X finansierar uppstartskostnader och utbildning för aktörer som vill sprida Botildenborgs modeller.

U.stadsbruk.webp
bottom of page