top of page

SOIL

Social Innovation Living Lab

Tillsammans med Malmö universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds universitet och Region Skåne har Botildenborg startat ett Social Innovation Living Lab döpt till SOIL. Syftet är att öka forskning och kunskap kring de sociala innovationer som genomförs på Botildenborg och för att sprida och samverka med andra städer, länder och organisationer.

Vad är ett Living Lab?

Ett Living Lab är en plats för olika aktörer att gemensamt testa, förstå och utveckla lösningar för komplexa utmaningar. Kunskap och koncept kan därefter spridas till andra. Botildenborgs Social Innovation Living Lab SOIL startades våren 2024. 

Forskningsområde

Botildenborg använder mat och odling för att skapa konkreta aktiviteter som bidrar till en hållbar stad. På Botildenborg förenas social och ekologisk resiliens som bidrar möjliga tvärvetenskapliga forskningsinsatser.  Arbetet rör forskningsområden såsom arbetsmarknad, hälsa, integration, matproduktion, hållbar stadsutveckling och entreprenörskap.

ukrainska flyktingars väg in i sverige

Botildenborg har sedan 2023 jobbat med ukrainska flyktingar för bidra till jobb, hälsa och språkkunskaper. 75 % av alla deltagare har gått jobb efter projektet. Sveriges Lantbruksuniversitet och docent Anna Maria Pálsdóttir kommer under 2024 starta forskning Botildenborgs projekt och följa ukrainska deltagares väg i Sverige.  

©jensnordstrom_20A0133.jpg
©jensnordstrom_20A9963.jpg
©jensnordstrom_K9H6361.jpg

Forskning kring äldres hälsa

En av orsakerna till ohälsa bland äldre är ensamhet. Botildenborg genomför ett projekt där seniorer odlar och lagar mat tillsammans med barn för bidra till möten, gemenskap och glädje. Kan odling bidra till välmående? Malmö universitet med professor Lars Plantin, Elin Taube och Åsa Ahlberg genomför intervjuer och uppföljningar kring Botildenborgs projekt för att förstå hur ohälsa kan minska.

Odling, gemenskap och vara behövd

Odling, gemenskap och att arbeta bidrar till förbättrad hälsa.
Docent Anna Maria Pálsdóttir från SLU följde nyanlända deltagare i projektet Växtplats Rosengård för att se hur odling och arbete på Botildenborg påverkade hälsa. På tre månader förbättrades den upplevda hälsan och deltagarna upplevde ett nytt sammanhang!
 

Botildenborg Bachir Hamoudeh Foto Sara Tingström.jpg

Studenter

På Botildenborg får lärosätenas studenter möjlighet att praktiskt arbeta med hållbar stadsutveckling. Genom Botildenborg internship program tar Botildenborg emot studenter på praktik. Som student går det också att delta i studiebesök och praktiska kunskapsdagar förlagda på Botildenborg.

Kontaktpersoner

LENA1D.jpg

Lena Friblick

Grundare Botildenborg
anna-maria.jpg

Anna Maria Pálsdóttir

Docent Sveriges Lantbruksuniversitet
henrik.jpeg

Henrik Søndergaard

Samverkan Lunds universitet
P1055407-529x705.jpg

Malin Lang

Verksamhetschef Botildenborg
Nina picture.PNG

Nina Vogel

Direktör Urban Futures Sveriges Lantbruksuniversitet
DSC01357-redigerad.jpg

Sara Bjärstorp

Verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation, Malmö universitet
Lars Plantin.jpeg

Lars Plantin

Professor Malmö universitet
barryness.jpeg

Barry Ness

Direktör LUCSUS Lunds universitet
©jensnordstrom_20A0210_edited.jpg

Urban food & farming week

Under vecka 38 kommer SOIL att genomföra en hel vecka med föreläsningar, workshops och konferensdagar för att sprida kunskap. Årets tema är Mat i beredskap – hur mättar vi oss vid en kris? Det kommer finnas möjligheter att dela i konferenser, kurser och studentevenemang under hela veckan. Mer info kommer. 

FINANSIÄRER
Sten K Johnsons stiftelse stödjer SOIL och har gett stipendium för arbetet att driva och utveckla SOIL. Stipendiet delades ut på Ekonomihögskolan i Lund i juni 2024 och togs emot av Botildenborgs grundare Lena Friblick.

bottom of page