top of page
botildenborg_huset.jpg

Husets historia

Huset Botildenborg ligger lummigt inbäddat utmed inre Ringvägen i Malmö, som ett nav mellan Västra Skrävlinge kyrka, Islamic Center och bostadsområdena Rosengård och Almgården.

Det vackra herrgårdsliknande huset är ursprungligen en mangårdsbyggnad vid en bondgård. År 1860 ägdes gården av Jeppa Andersson som var gift med Boel, efter vilken Botildenborg ska ha fått sitt namn. 1933 köptes huset av Malmö stad. Två år senare startade Föreningen för ensamställda mödrar sin verksamhet i byggnaden.

Under senare delar av 1900-talet har byggnaden använts bland annat som förskola och Länkarna har också haft sin verksamhet i huset. Under många år stod huset tomt, men 2017 påbörjade vi en omfattande renovering. I augusti 2019 kunde huset återinvigas och idag drivs Botildenborg som en hållbar gård och mötesplats med hållbarhet i centrum!

Bonna-slottet

Botildenborg byggdes som en mangårdsbyggnad 1866 i nuvarande i östra Malmö. Då var trakten landsbygd och långt från staden. Tillsammans med granngården Rosengård var byggnaderna traktens stolthet. Botildenborg kallades folkmun Bonnaslottet. Huset byggdes av Jeppa och Boel Andersson. Boel ville helst bli kallad Botilda – därav namnet Botildenborg!

modrahem.webp

Mödrahem

Föreningen för ensamställda mödrar som flyttade in sin verksamhet i Botildenborg 1935, verkade för att ensamstående mammor skulle ha en möjlighet att ta hand om sina barn. Under tidigt 1900-tal sågs det inte med blida ögon att få barn utanför äktenskapet. Många ensamstående kvinnor hade heller ingen möjlighet att försörja både sig själva och sitt barn, vilket fick till följd att de tvingades adoptera bort sina barn.

Under 1960-talet byggdes huset om till ett spädbarnshem, alltså ett barnhem. Verksamheten i spädbarnshemmet fortsatte fram till 1971 då den lades ner.

Barnen af Botildenborg – film i SVT

Huset Botildenborgs historia har blivit film. I dokumentären Barnen af Botildenborg skildras husets historia mellan 30-70-talen då det var ett mödra- och spädbarnshem. I filmen möter vi några av barnen och deras mammor och barnskötare.

Under 2015 visades filmen Barnen af Botildenborg i SVT. Filmen har producerats av Lena Friblick och Anneli Evers, Xenofilia, och är en samproduktion med Sveriges Television och Film i Skåne. Kontakta gärna Botildenborg för visning av filmen.

Huset.inne.webp

Risk för rivning

Huset Botildenborg stod tomt och öde under en längre tid och de sista åren helt utan fungerande värmekälla eller omsorg. Den gamla mangårdsbyggnaden höll på att ge upp. Ägaren, Malmö stad, hade planer på att riva huset, som var svårt angripet av mögel och fukt.

2013 hittade det sociala företaget Xenofilia huset och en lång resa påbörjades för att hitta finansiering och möjliggöra renovering. Ett omöjligt projekt, sa de flesta, men ibland är det omöjliga möjligt!

Nytt liv åt huset

Huset Botildenborg har räddats av flera olika insatser. 2016-2019 genomförde Xenofilia ett arbetsmarknadsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden i samarbete med Arbetsförmedling, Malmö stad, och näringslivet där nyanlända snickare fick arbetsträning i Botildenborg och matchades till företag. Totalt fick över 60 personer arbete! I samband med arbetsförberedelsen användes Botildenborg som en utbildningsplats och vissa delar av huset kunde därmed räddas.

renovering.uppe.webp
Renovering.webp

Hjälp från näringslivet

Tack vare hjälp från många företag kunde Botildenborg räddas. Företagen har bidraget med byggmaterial, generösa rabatter och kunskap. Vi kommer alltid vara tacksamma till er företag som bidragit med att rädda ett av Malmös kulturbyggnader och möjliggjort för ett nytt liv i huset. Tack!

Invigning

I augusti 2019 invigde Skåne landshövding Anneli Hultén Botildenborg. Flera hundra gäster samlades i trädgården och blev bjudna på poesi av Emil Jensen, musik av Dawda Jobarteh trio och härlig mat från grillen.

Invigning.webp

Tack till våra samarbetspartners.

bottom of page