top of page

Växtplats Ukraina

Botildenborg har sedan 2016 drivit flera projekt med syfte att hjälpa nyanlända få jobb, lära sig mer om samhället och få en grund i svenska. Sedan 2022 fokuserar Botildenborg på ukrainska flyktingar som vill lära sig svenska och komma in i samhället.

Växtplats Ukraina finansieras med hjälp av EU genom Europeiska Socialfonden och Migrationsverkets Asylfond.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png
3.jpg

Om projektet

De flesta som flyr från Ukraina är kvinnor och de kommer med sina barn och ofta föräldrar och svärföräldrar. Flyktingarna får stanna under det som kallar massflyktsdirektivet vilket ger dem rätt till bostad, skola och en mindre summa pengar för sitt uppehälle. De ukrainska flyktingarna får börja jobba direkt utan att behöva söka arbetstillstånd. Många av flyktingarna som kommer pratar både ukrainska och ryska men sällan engelska. De som varit i landet en längre tid har hunnit att lära sig svenska. 

Jobbmatchning

De flyktingar som deltar i Botildenborgs projekt Växtplats Botildenborg får hjälp med CV, får undervisning om det svenska samhället (på ukrainska) och blir matchade till praktikplats med målet att få jobb. Botildenborg har det senaste året lyckats få ut 75 % av deltagare till ett arbete inom två månader!

70346508-79D5-4660-A3AF-D60AC939B0D4-2.jpg
odling-ute.jpg
©jensnordstrom_20A0370.jpg

Språkodling

För att stärka språket använder Botildenborg språkodling som metod. Det innebär att deltagarna får delta praktiskt i odlingen och laga mat. Det skapar en trygg och lugn miljö som gör att deltagarna förankra sig i det nya landet, får tillbaka motivation och glädje. Under tiden som deltagarna odlar och lagar mat övas språket och deltagarna får bidra med sin kunskap och tradition.

Vill du hjälpa till?

Kom och odla med ukrainarna som volontär! Vi övar språk, lagar mat och lär av varandra!

Arbetsgivare?

Är du arbetsgivare? Tag emot praktikanter och anställ från målgruppen!

Skriv till oss på info@botildenborg.se

bottom of page