top of page

Växtplats Ukraina

Botildenborg har sedan 2016 drivit flera projekt med syfte att hjälpa nyanlända få jobb, lära sig mer om samhället och få en grund i svenska. Sedan 2022 har vi på Botildenborg drivit projekt för ukrainska flyktingar som vill lära sig svenska och komma in i samhället.

Växtplats Ukraina är ett samlingsnamn för Botildenborgs projekt för ukrainska flyktingar. Fram till april 2024 drev vi ett projekt som är finansierat av EU via Europeiska Socialfonden (ESF). I oktober 2023 startade vi även ett projekt som är finansierat av EU via  Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden (AMIF) detta pågår till och med december 2024. 

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Projekt Ukraina

Projekt Ukraina skapar förutsättningar för ytterligare utveckling av vår arbetsmetod med målet att ta emot minst 40 personer på flykt från Ukraina, se till att alla erbjuds praktik och att minst 80% går vidare till arbete.
 
Alla deltagare går vår utbildning med kunskap om det svenska samhället, arbetsmarknad, rättigheter och skyldigheter samt möjliga kulturskillnader. De ska också få tillgång till språkutbildning genom vår metod språkodling samt matchas med arbetsgivare med förhoppningar om anställning. 
 
Projekt Ukraina är finansierat av EU via Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden (AMIF). Projektet är aktivt från oktober 2023 - december 2024.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png
3.jpg

Om projektet

Många flyktingar som kommer från Ukraina är ensamma kvinnor och mammor, som ibland också har äldre att ta hand om. Eftersom ukrainska flyktingar tas emot under massflyktsdirektivet så har de haft rätt till bostad, skola för sina barn och även rätt till arbete. Sverige har just nu inget arbetsmarknadsstöd till ukrainska flyktingar och väntetiden på SFI och liknande är lång. När du är ny i ett land finns ett stort behov av stöd och kunskap för att komma in i samhället.

Botildenborg startade projektet för att bidra till att göra svenska arbetsmarknaden mer lättillgänglig och förståelig med utbildning inom samhällsvägledning och olika sätt att söka jobb. Vi blandar denna kunskap med utbildning i svenska med hjälp av matlagning och odling.

Tidigare projekt

Vår metod

Samhällsorientering
De flyktingar som deltar i våra projekt får under två månader en gedigen utbildning kring det svenska samhället och arbetsmarknad. Vi pratar om rättigheter och skyldigheter, jämställdhet och icke-diskriminering samt om myndigheter och kulturella regler och skillnader. Detta för att ge våra deltagare en bred och stadig grund att stå på i Sverige, även efter att de lämnat Botildenborg.

Språkodling
För att stärka språket använder Botildenborg språkodling som metod. Det innebär att deltagarna får delta praktiskt i odlingen och laga mat. Det skapar en trygg och lugn miljö som gör att deltagarna förankra sig i det nya landet, får tillbaka motivation och glädje. Under tiden som deltagarna odlar och lagar mat övas språket och deltagarna får bidra med sin kunskap och tradition.

Jobbmatchning
Under de två månader som deltagarna är på Botildenborg så lär vi känna dem på djupet. Vi vet vad som gör dem glada, hur de arbetar i team, vad som får dem att må dåligt. Vi kan också deras CV och vet vad de har för talanger och drömmar. Utifrån det kan vi tillsammans hitta den perfekta arbetsgivaren! 

70346508-79D5-4660-A3AF-D60AC939B0D4-2.jpg

Vill du hjälpa till?

Kom och odla med ukrainarna som volontär! Vi övar språk, lagar mat och lär av varandra!

Arbetsgivare?

Är du arbetsgivare? Tag emot praktikanter och anställ från målgruppen!

Skriv till oss på info@botildenborg.se

bottom of page