top of page

Skolträdgård

I Botildenborgs Skolträdgård låter vi barn sticka ner fingrarna i jorden, leta maskar i komposten och laga mat över öppen eld. Vårt mål är att tidigt skapa en förståelse och kärlek till jorden, maten och naturen.

Botildenborgs Skolträdgård vänder sig till förskolebarn.
Varje år kommer över 170 barn från Malmö stads förskolor till Botildenborg för att lära om mat och odling. Genom Skolträdgården ser vi hur barnen växer, tar större initiativ och blir säkrare i naturen. Vår framtid ligger i barnens händer.

Skolträdgård_cornelia.webp
Skolträdgård_kratta.webp

Botildenborg använder sig av en upptäckande pedagogik där vi låter barnens intresse styra. Det går inte att exakt styra innehållet utan vi utgår från det som finns trädgården den aktuella dagen. Kanske blir det en maskletardag eller blir det en lövkrattardag.

Mat och odling går hand i hand. Barnen har med sig matsäck från förskolan men vi kryddar alltid upplevelsen av något som de lagar själva. Det är ju så spännande med öppen eld. Att äta grönsaker går som en dans om det är eget odlat.

Skolträdgård_vitlök.webp
Skolträdgård_löv.webp

I Skolträdgården låter vi alla sinnen vara med. Vi målar, planterar, snickrar och leker. Barnen får vara med från att väcka trädgården på våren till att natta jorden på vintern. Under året får de uppleva säsongens olika delar.

Botildenborg har tagit fram ett utbildningsmaterial och häfte med praktiska råd för hur du som pedagog använder mat och odling i din verksamhet.

Kontakta oss för mer information, info@botildenborg.se

Skolträdgård_samling.webp

Botildenborgs Skolträdgård är finansierad av Sparbanken Syd

Sparbanken syd botildenborg
bottom of page