top of page

100 deltagare i jobb!


Under fem år har Botildenborg arbetat med att få nyanlända och långtidsarbetslösa närmare och i arbete. Totalt har 103 personer som varit på arbetsträning på Botildenborg fått arbete. Nu summeras de två ESF-projekten Växtplats Botildenborg och resultaten är glädjande. Följeforskning av Sveriges Lantbruksuniversitet visar också att de som arbetstränat på Botildenborg får bättre hälsa och välmående bara ett tre månader. Artikeln är skriven av docent Anna-Maria Pálsdóttir och publiceras i Journal of Therapeutic Horticulture.


202 views0 comments

Kommentare


bottom of page