top of page

Fortsatt samarbete för ett bättre Malmö!Malmö stad har valt att förlänga det idéburna offentliga partnerskapet Växtplats Botildenborg där långtidsarbetslösa får arbetsträna på Botildenborg.


Insatsen innebär att Botildenborg varje år tar emot ca 60 deltagare som får jobba med mat och odling för att bidra till ökade språkkunskaper, motivation och hälsa.


 Jag är mycket glad att vi på Malmö stads Arbetsmarknads- och socialförvaltning ges möjlighet att fortsätta det värdefulla samarbetet med Botildenborg för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande, säger Tobias Edwardson, enhetschef på Malmö stad


Deltagarna som kommer till Botildenborg har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Att få komma till Botildenborg är ett första steg för att närmare sig ett riktigt jobb.


Under min tid på Botildenborg har min svenska blivit starkare, jag har blivit gladare och vill inte stanna hemma längre - Deltagare


Mer info om projektet hittar du här!

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page